Welkom bij CTH

CTH is één van de oudste automatiseringsbedrijven van Nederland. Sinds 1989 werd een totaalpakket aan automatiseringsproducten geleverd. Supplies, hardware en (maatwerk) software.

Kennisbedrijf

Enkele jaren geleden is een strategische keuze gemaakt. Totaalprojecten zijn niet langer de basis van het bedrijf. Langzaam is de overstap gemaakt naar een kennisbedrijf. De jarenlange ervaring wordt nu vooral ingezet voor  De aansturing van de projecten, maar ook alle apparatuur, software en toebehoren konden door CTH worden geleverd. Nu wordt vooral nog maar know-how geleverd.

Andere bedrijven zijn meer gespecialiseerd in het leveren en configureren van apparatuur en software. Laat die specialisten dan ook hun werk doen. CTH richt zich nu meer op projectleiding. Het aansturen van het project en de medewerkers, zowel intern als extern.

Omdat de achtergrond wel in de levering van totale projecten zit, wordt het aansturen gedaan met inzicht in de problemen/oplossing. Op basis van de jarenlange ervaring kan op technisch niveau worden gecommuniceerd met leveranciers.

Websites en webshops

Bovenstaande geldt niet alleen voor grote projecten. CTH is ook actief op het gebied van internet. In eigen beheer worden een aantal websites en – applicaties ontwikkeld. Daarnaast worden voor klanten websites en webshops gebouwd, ingericht en beheerd.

Uitgangspunt hierbij is steeds eenvoud. Eenvoudige websites en webshops zijn:

  • voor iedereen te beheren.
  • snel te realiseren.
  • minder gevoelig voor storingen.
  • veilig.
  • beter te vinden in de zoekmachines.

Met name dat laatste punt is een kernwaarde van de websites die worden opgeleverd. Het is belangrijk dat websites goed gevonden worden. Daarom geeft CTH extra aandacht aan zoekmachine-optimalisatie. Als voor een website een totaal-service-contract wordt afgesloten, worden teksten ook niet zomaar op de site geplaatst. Er wordt altijd gekeken naar de structuur van de tekst.

Trainingen

CTH levert know-how. Dat is ook terug te vinden in de trainingen. De afgelopen 10 jaar zijn regelmatig trainingen georganiseerd voor het gebruik van software. Sinds 2 jaar worden ook reguliere trainingen aangeboden. Met deze trainingen leren de cursisten om websites te beheren. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan zoekmachines.