Heeft u voor een project behoefte aan ondersteuning of advies, dan kunt u contact met ons opnemen. Vanuit een jarenlange ICT-achtergrond kunnen wij u, met een consultancy-opdracht, voorzien van een goede ondersteuning bij product-selectie of het oplossen van problemen/knelpunten.

Consultancy

Consultancy is een erg ruim begrip. Hieronder kunnen tal van werkzaamheden vallen. Kern van een consultancy-opdracht is, dat het gaat om een concrete vraag met bijbehorende oplossing. Daarom wordt altijd een aantal stappen gevolgd:

  1. Het vaststellen van de behoefte; welke probleem vraagt om ondersteuning. Dit kan een specifiek probleem zijn, maar ook een vraag om advies bij b.v. het selecteren van software of een leverancier.
  2. Het vaststellen van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Op welke manier kan de behoefte worden ingevuld. Moet b.v. de selectie van de software helemaal door CTH worden gedaan, of moeten eigen medewerkers door CTH worden ondersteund?
  3. Het uitvoeren van de werkzaamheden. Het daadwerkelijk uitvoeren van de opdracht. Alle relevante gegevens verzamelen en verwerken.
  4. De eindrapportage. Dit kan een kort verslag zijn van de uitgevoerde werkzaamheden, eventueel gecombineerd met een advies=rapport.

Meer dan 10 jaar ervaring

Het is inmiddels al zo’n 10 jaar geleden dat de eerste consultancy-opdracht werd uitgevoerd. Sinds die tijd zijn tal van kleine en grotere opdrachten voorbijgekomen. De werkzaamheden waren divers: Het aanpassen van software aan de behoefte van de organisatie, het uitbrengen van adviezen over het aanpassen van websites, enz…………..

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, neemt u dan contact met ons op.